Collagemaleri

Malerier med akryl og collage på papir i glass og ramme

“Collage eller kollasj er et helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller utført helt digitalt. I videre forstand betegner collage alle slags kunstneriske sammenstillinger av løse elementer, for eksempel også det å sammenføre ulike mindre tekster eller filmklipp til en sammenhengende enhet. Begrepet dekker både teknikken og det ferdige verket eller produktet. Ordet collage kommer fra det franske coller som betyr å «klistre». Collage er dermed synonymt med klistrebilde, men kan også kalles materialbilde.” https://no.wikipedia.org/wiki/Collage