Grafikk

Tresnitt «Life again» 47 x 60 cm
Tresnitt «Connection» 30 x 63 cm

Tresnitt «Life» 41 x 31 cm

Tresnitt «Sommer» 42 x 70 cm