ARTIST STATEMENT

Det som ligger til grunn for det jeg gjør og der jeg henter inspirasjon er naturen, mellommenneskelige relasjoner og livet. En annen kilde som inspirerer meg er musikk. 

Jeg er opptatt av å bearbeide og forenkle sanseinntrykk og spor som har festet seg på hukommelsen. Det er ikke det jeg direkte ser, men mine indre uttrykk av den ytre verden som gjenspeiles i arbeidene. Min historie er en klangbunn i alt jeg gjør. Billedspråket er et sted mellom figurasjon og nonfigurasjon, og jeg arbeider ekspresjonistisk og spontant. Jeg kaller det gjerne utsnitt av en refleksjon eller “å fange et øyeblikks opplevelse”. 

Jeg liker å arbeide med materialene liggende på gulvet, gjerne med mange prosjekter samtidig, og alltid med musikk. Jeg eksperimenterer med forskjellige teknikker og uttrykk. Det er gjerne natur og mennesker i situasjoner som glir over i hverandre, og som til slutt danner et bilde. 

Jeg har medlemskap i NBK, BO og BBK. Jeg formidler min kunst gjennom Gulden Kunstverk utenfor Drammen. Ta gjerne kontakt om du ønsker å besøke meg i atelieret.

*

I believe that Art exists in a world outside ourselves. To be able to create I devote to the spiritual and leave everything behind. When undetermined forces are allowed to control my feelings, affection and heart, I will discover something along the way and be led into the process.

*

VAKRE ØYEBLIKK, til mammaen min, og far som døde så altfor tidlig

I sterke følelser
oppstår et spor
Og spor må man følge
så lenge man tror

Et vindpust
fra en ånd
langt borte
Synger for meg
så vakkert
En tone jeg har hørt før
og kommer til å høre igjen

Vakre øyeblikk
vi gir hverandre
som vi kan leve på
Til vi igjen
lager
vakre øyeblikk

Du er min sjel 
og min lengsel
mitt hjerte brister
om du går din vei
Men innerst inne
vet jeg
at du alltid vil være
hos meg


-Åse Borghild Pleym Bakken-