ARTIST STATEMENT

Jeg arbeider med maleri og grafikk. Jeg er interessert i mellommenneskelige relasjoner og henter også inspirasjon fra naturens egne former og farger, språk, sang og musikk. Det er ikke det jeg direkte ser, men mine indre uttrykk av den ytre verden som gjenspeiles i arbeidene. Jeg er opptatt av å bearbeide og forenkle sanseinntrykk, og søker etter å trekke essensen ut av spor som har festet seg på hukommelsen. Jeg vil kommunisere følelser og situasjoner visuelt fordi dette ofte er vanskelig å formidle gjennom ord. Billedspråket er et sted mellom figurasjon og nonfigurasjon, og jeg arbeider fargerikt, ekspresjonistisk og spontant. Jeg kaller det gjerne utsnitt av en refleksjon eller “å fange et øyeblikks opplevelse”.  

*

Jeg har medlemskap i NBK, BO og BBK. Jeg formidler min kunst gjennom Gulden Kunstverk utenfor Drammen. Ta gjerne kontakt om du ønsker å besøke meg i atelieret.

*

VAKRE ØYEBLIKK, til mammaen min, og far som døde så altfor tidlig

I sterke følelser
oppstår et spor
Og spor må man følge
så lenge man tror

Et vindpust
fra en ånd
langt borte
Synger for meg
så vakkert
En tone jeg har hørt før
og kommer til å høre igjen

Vakre øyeblikk
vi gir hverandre
som vi kan leve på
Til vi igjen
lager
vakre øyeblikk

Du er min sjel 
og min lengsel
mitt hjerte brister
om du går din vei
Men innerst inne
vet jeg
at du alltid vil være
hos meg


-Åse Borghild Pleym Bakken-