Prosjekter

For meg er kunst

det å tenke nytt og at det skal skape nysgjerrighet. Jeg ønsker med bildene mine å gi betrakteren en positiv opplevelse og kanskje assosiasjoner til noe gjenkjennende. Jeg vil gjerne at bildene kan gi noe som beveger.

Jeg maler ekspresjonistisk og veldig spontant. Hvert bilde rommer utsnitt av en refleksjon, noe blikket farer forbi. Det er en form for kommunikasjon av en opplevelse, preget av energi og harmoni, og av noe som opptar meg spesielt. Jeg kaller det gjerne ”å fange et øyeblikks opplevelse”. Inspirasjon kan for eksempel hentes fra musikk, reiser, møter med mennesker, eller fra noe jeg har lest. Det dukker ofte opp setninger, deler av ord eller bare bokstaver, og uttrykkene kommer gjerne på engelsk eller fransk. Jeg er opptatt av detaljen og å forenkle ting ned til den ”minste bestanddel”, og maler gjerne ”utsnitt av noe”, som forstørres.

Jeg liker å male abstrakt; da kan jeg male det jeg er opptatt av på en annen måte. En måte som gjør at jeg ikke vet hva som vil komme. Og det er det som er så fascinerende og spennende; denne friheten, det at jeg kan gjøre alt jeg ønsker. Jeg må imidlertid bli fanget av noe og få en god følelse av det som kommer. Jeg håper så at betrakteren også føler noe, og blir nysgjerrig. Ofte har jeg en ide om noe når jeg starter. Ideen følger meg, men ettersom jeg kommer inn i prosessen blir viljen borte, og bildet tar over. Jeg kan aldri si hvor lang tid det tar før jeg er ferdig, og jeg vet ikke hvordan bildet til slutt blir. Mange ganger er det frustrerende, til det endelig løser seg. Jeg arbeider med ulike materialer, teknikker og uttrykk, og liker å forske i nye metoder og materialbruk for å oppdage andre og spennende muligheter.

Jeg er fasinert

av den måten vi knytter sterke relasjoner til hverandre, og hvordan dette styrker våre følelser ubevisst eller bevisst. Maleriene mine dokumenterer disse båndene, og gir uttrykk for energi, håp, glede, sorg.

VAKRE ØYEBLIKK

I sterke følelser
oppstår et spor
Og spor må man følge
så lenge man tror

Et vindpust
fra en ånd
langt borte
Synger for meg
så vakkert
En tone jeg har hørt før
og kommer til å høre igjen

Vakre øyeblikk
vi gir hverandre
som vi kan leve på
Til vi igjen
lager
vakre øyeblikk

Du er min sjel 
og min lengsel
mitt hjerte brister
om du går din vei
Men innerst inne
vet jeg
at du alltid vil være
hos meg-Åse Borghild Pleym Bakken-