Prosjekter

For meg er kunst

det å tenke nytt og at det kan skape nysgjerrighet. Jeg veksler mellom å arbeide med maleri, grafikk, collage og croquis. Billedspråket er abstrakt og jeg maler ekspresjonistisk, fargerikt og spontant. Jeg følger min egen motivasjon og henter inspirasjon fra musikk, opplevelser og minner, og fra tiden vi lever i. Hovedlinjene i kunsten består i å bearbeide og forenkle sanseinntrykk og indre landskap, og reflekterer ofte et sterkt forhold til kjærlighet, natur og relasjoner, og inntrykk jeg sitter igjen med. Arbeidene springer ut av indre historier og kan være utsnitt av en refleksjon, «noe blikket farer forbi». Jeg kaller det gjerne “å fange et øyeblikks opplevelse”. Bildene kan gi uttrykk for energi, håp, glede eller sorg.

Mitt uttrykk var i begynnelsen figurativt, men gikk tidlig mot en retning av ekspresjonistisk abstrakt billedkunst. De senere årene har jeg imidlertid vekslet mellom det figurative og non-figurative der jeg kombinerer abstrakt og figurativt formspråk. Jeg jobber i intuitive prosesser, alltid med musikk til arbeidet.

Jeg liker å male abstrakt; da kan jeg male det jeg er opptatt av på en annen måte. En måte som gjør at jeg ikke vet hva som vil komme. Og det er det som er så fascinerende og spennende; denne friheten, det at jeg kan gjøre alt jeg ønsker. Jeg må imidlertid bli fanget av noe og få en følelse for det som kommer. Ofte har jeg en ide om noe når jeg starter. Ideen følger meg, men ettersom jeg kommer inn i prosessen blir viljen borte, og bildet tar over. Jeg kan aldri si hvor lang tid det tar før jeg er ferdig, og jeg vet ikke hvordan bildet til slutt blir. Mange ganger er det frustrerende, til det endelig løser seg.

Med kunst kan vi finne ro. En stille stund hvor vi kan undres. Ikke tenke så mye bestandig. Bare sanse. Være tilstede. I seg selv. Kunsten har gitt meg kraft til å gå videre. Selv om livet av og til har vært trist. Kunsten har lært meg å utnytte det jeg har og bli bedre kjent med meg selv. Et redskap jeg har brukt for å komme videre når jeg har opplevd motgang. Å holde på med kunst er et steg til siden fra hverdagen og en mulighet til å gå inn i seg selv og skape.

VAKRE ØYEBLIKK, til mammaen min og far som døde så altfor tidlig

I sterke følelser
oppstår et spor
Og spor må man følge
så lenge man tror

Et vindpust
fra en ånd
langt borte
Synger for meg
så vakkert
En tone jeg har hørt før
og kommer til å høre igjen

Vakre øyeblikk
vi gir hverandre
som vi kan leve på
Til vi igjen
lager
vakre øyeblikk

Du er min sjel 
og min lengsel
mitt hjerte brister
om du går din vei
Men innerst inne
vet jeg
at du alltid vil være
hos meg


-Åse Borghild Pleym Bakken-