KUNSTNERISK PRAKSIS

Min drivkraft er å holde på med kunst, å skape. Jeg er opptatt av mellommenneskelige relasjoner, emosjoner og naturinntrykk. Jeg følger min egen motivasjon og arbeider i intuitive prosesser, inspirert av reiser, sang og musikk. Jeg bestemmer aldri på forhånd hva jeg skal lage og hvilke farger og materialer jeg skal bruke. Kunstverkene lages ut ifra en sterk indre kreativ bevegelseskraft. Verkene kan gjerne beskrives som abstrakte tilnærminger til det følelsesmessige gjengitt i former og farger, og fellesnevneren er energien.

Jeg bearbeider og forenkler sanseinntrykk, og det er ikke det jeg direkte ser, men mine indre uttrykk av den ytre verden som gjenspeiles i arbeidene. Jeg kaller det gjerne utsnitt av en refleksjon, eller «å fange et øyeblikks opplevelse». Jeg arbeider ekspresjonistisk og spontant. Billedspråket er en kombinasjon av abstraksjon og figurasjon. 


VAKRE ØYEBLIKK, 
til mammaen min, og far som døde så altfor tidlig

 I sterke følelser
 oppstår et spor
 Og spor må man følge
 så lenge man tror
 
 Et vindpust
 fra en ånd
 langt borte
 Synger for meg
 så vakkert
 En tone jeg har hørt før
 og kommer til å høre igjen
 
 Vakre øyeblikk
 vi gir hverandre
 som vi kan leve på
 Til vi igjen
 lager
 vakre øyeblikk
 
 Du er min sjel 
 og min lengsel
 mitt hjerte brister
 om du går din vei
 Men innerst inne
 vet jeg
 at du alltid vil være
 hos meg
 
- Åse Pleym Bakken -